رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
دسترسی admin به author در سیستم rbac
#1
سلام
این کد های rbac :
$auth = Yii::$app->authManager;

    $createPost = $auth->createPermission('create_post');
    $createPost->description = 'Create a Post';
    $auth->add($createPost);

    $updatePost = $auth->createPermission('update_post');
    $updatePost->description = 'Update a Post';
    $auth->add($updatePost);

    $deletePost = $auth->createPermission('delete_post');
    $deletePost->description = 'Delete a Post';
    $auth->add($deletePost);

    $author = $auth->createRole('author');
    $auth->add($author);
    $auth->addChild($author, $createPost);
    $auth->addChild($author, $updatePost);

    $admin = $auth->createRole('admin');
    $auth->add($admin);
    $auth->addChild($admin, $createPost);
    $auth->addChild($admin, $updatePost);
    $auth->addChild($admin, $deletePost);
    $auth->addChild($admin, $author);


    $default = $auth->createRole('default');
    $auth->add($default);

    $auth->assign($admin, 1);
    $auth->assign($author, 2);
    $auth->assign($default, 3);

    $rule = new commoncomponentAuthorRule;
    $auth->add($rule);

    $updateOwnPost = $auth->createPermission('updateOwnPost');
    $updateOwnPost->description = 'Update own post';
    $updateOwnPost->ruleName = $rule->name;
    $auth->add($updateOwnPost);

    $auth->addChild($updateOwnPost, $updatePost);

    $auth->addChild($author, $updateOwnPost);

و این rule :

namespace commoncomponent;

use yiirbacRule;

class AuthorRule extends Rule
{
  public $name = 'isAuthor';

	public function execute($user, $item, $params)
  {
    return isset($params['post']) ? $params['post']->user_id == $user : false;
  }
}

و اینم اکشن آپدیت:
if(Yii::$app->user->can('updateOwnPost', ['post'=>$model])) {
      if ($model->load(Yii::$app->request->post()) && $model->save()) {
        return $this->redirect(['view', 'id' => $model->id]);
      } else {
        return $this->render('update', [
          'model' => $model,
        ]);
      }
    }else {
      throw new yiiwebHttpException(404, 'شما اجازه ندارید.');
    }
من می خواستم که author فقط بتونه پست های خودش رو آپدیت کنه نه پست های دیگران رو و admin هم پست های خودش و هم پست های author رو.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
یعنی کسی با rbac کار نکرده تو Yii2 ؟!
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان