رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درست عمل نکردن alarm manager
#1
سلام 
من میخوام برنامم سر یه ساعت خاص نوتیفیکیشن بده برای همین از سرویس و الارم منیجر استفاده کردم
الان نوتیفیکیشن میاد اما هروقت که دوست داره نوتیفیکیشن میده هیچ قاعده و قانونی هم نداره اصلا نمیدونم مشکلش چیه
این کد های اکتیویتی
SharedPreferences sp = getSharedPreferences("my_prefs", Activity.MODE_PRIVATE);
int show_notif = sp.getInt("show_notification", 1);
PendingIntent pendingIntent;
Intent myIntent = new Intent(this, My_Service_Notification.class);
AlarmManager alarmManager = (AlarmManager) getSystemService(ALARM_SERVICE);
if (show_notif == 1) {
    pendingIntent = PendingIntent.getService(this, 0, myIntent, 0);
    Calendar calendar = Calendar.getInstance();
    calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 19);
    calendar.set(Calendar.MINUTE, 36);
    calendar.set(Calendar.SECOND, 0);
    alarmManager.setRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP, calendar.getTimeInMillis(), 24 * 60 * 60 * 1000, pendingIntent);
} else {
    pendingIntent = PendingIntent.getService(this, 0, myIntent, 0);
    alarmManager.cancel(pendingIntent);
}
این هم از کدهای قسمت سرویس
public class My_Service_Notification extends Service {

    @Override
    public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {

        Random random_text = new Random();
        int random_num = random_text.nextInt(4);
        String text_notification[] = {"همه قدر قدرتا دارن مسابقه اسم و فامیل میدن، شما نمیای؟", "نمیخوای روی حریفات رو توی اسم و فامیل کم کنی؟", "خیلی وقته آنلاین نشدی، بدو بیا یه دست اسم و فامیل بزنیم", "حوصلت سر نرفته بیای اسم و فامیل بازی کنیم؟", "حواست هست از لیگ اسم و فامیل جا نمونی؟ کلی جایزه منتظرته"};

        NotificationCompat.Builder mBuilder = new NotificationCompat.Builder(this)
                .setSmallIcon(R.drawable.ic_action_name)
                .setContentTitle("اسم و فامیل")
                .setContentText(text_notification[random_num])
                .setVibrate(new long[]{1000, 1000})
                .setLights(Color.RED, 2000, 2000)
                .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.avatar3))
                .setAutoCancel(true);
        Uri alarmSound = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION);
        mBuilder.setSound(alarmSound);

        intent = new Intent(this, Activity_splash.class);
        PendingIntent pi = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

        mBuilder.setContentIntent(pi);
        NotificationManager mNotificationManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
        mNotificationManager.notify(0, mBuilder.build());
        return START_STICKY;
    }

    @Nullable
    @Override
    public IBinder onBind(Intent intent) {
        return null;
    }
}
ممنون میشم کمکم کنید
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان