تالار گفتمان nCIS.ir

نسخه‌ی کامل: ایجکس (post) در Zend Framework
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
با سلام
بنده در Zend Framework بسیار بسیار تازه واردم.
قصد داشتم از طریق $.post در jQuery، ردیفی را در db حذف نمایم که هرچه کردم نشد.
در Google و Youtube هم بسیار سرچ کردم ولی نتیجه نگرفتم، متاسفانه.
ZF version: 1.11.2

application/Bootstrap.php:
protected function _initDb(){
    $con=array('host'=>'127.0.0.1','username'=>'root','password'=>'','dbname'=>'sample_db');
    $db=Zend_Db::factory('Pdo_Mysql',$con);$db->query("SET NAMES 'utf8'");    Zend_Registry::set('db',$db);}
application/controllers/DashboardController.php:
public function indexAction(){
  $this->_helper->layout->setLayout('a');}
application/views/scripts/dashboard/index.phtml:
<a href="javascript:deleteTest('62989c12369ea3c1')">DELETE</a>
public/js/0.js:

function deleteTest(id){
    if(confirm('Are you sure?'))
        $.post('http://127.0.0.1/Sample4/application/models/Guestdb.php',{funcName:'Delete_Test',id:id},function®{alert®})}

application/models/Guestdb.php:
<?php
class Model_Guestdb{
    public function Delete_Test(){
       $db=Zend_Registry::get('db');
       $r=$db->query("DELETE FROM `prac` WHERE `id`='".trim((new Zend_Filter_Decrypt(array('adapter'=>'mcrypt','key'=>'thisisakeytolock','vector'=>'myvector')))->filter(hex2bin($this->getRequest()->getPost()['id'])))."'");
        echo$r?'t':'f';
    }}
$a=new Model_Guestdb();
if(isset($_POST['funcName']))call_user_func(array($a,$_POST['funcName']));
elseif(isset($_GET['funcName']))call_user_func(array($a,$_GET['funcName']));
Output:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'Zend_Registry' not found in C:xampphtdocsSample4applicationmodelsGuestdb.php:6 Stack trace: #0 C:xampphtdocsSample4applicationmodelsGuestdb.php(35): Model_Guestdb->Delete_Test() #1 {main} thrown in C:xampphtdocsSample4applicationmodelsGuestdb.php on line 6
پیشاپیش ممنون
دوستان به روشی که در لینک زیر نوشتم، مشکلم حل شد.
https://stackoverflow.com/questions/4740...-framework
ممنون از کمک دوستان