تالار گفتمان nCIS.ir

نسخه‌ی کامل: استفاده از متد و کلاسهای استاتیک؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
آیا استفاده از استاتیک از کلاسها و متدها باعث کندی برنامه میشن؟