رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
یافتن رشته میان دو کلمه
#1
 <?php
    function textbetweenarray($s1,$s2,$s){
        $myarray=array();
        $s1=strtolower($s1);
        $s2=strtolower($s2);
        $L1=strlen($s1);
        $L2=strlen($s2);
        $scheck=strtolower($s);

        do {
            $pos1 = strpos($scheck,$s1);
            if($pos1!==false){
                $pos2 = strpos(substr($scheck,$pos1+$L1),$s2);
                if($pos2!==false){
                    $myarray[]=substr($s,$pos1+$L1,$pos2);
                    $s=substr($s,$pos1+$L1+$pos2+$L2);
                    $scheck=strtolower($s);
                }
            }
        } while (($pos1!==false)and($pos2!==false));

        return $myarray;
    }    
$str = 'hello how are you doing? hello more text doing?';
print_r(textbetweenarray('hello','doing?',$str));

?> 
پاسخ
تشکر شده توسط: php , CyClone
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان