رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
کاستومایز کردن EditText
#1
سلام شب بخیر،
برای وارد کردن قیمت در EditText (هنگام تایپ و آنی) سه رقم جدا کنه و کاما بزاره و بعد از عدد کلمه "تومان" اضافه بشه. دقیقا مثل دیوار => 300،000 تومان
بعد میخوام مقدار ورودی رو در دیتابیس بدون کاما و تومان ذخیره بشه ==> 300000
توی گوگل هم خیلی سرچ کردم آنچنان به نتیجه نرسیدم. لطفا اگر امکانش هست راهنمایی کنید.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
اینو همینطوری عجله‌ای نوشتم:
public class Digit3EditText extends AppCompatEditText {
  public Digit3EditText(Context context) {
    super(context);
    init();
  }

  public Digit3EditText(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    init();
  }

  public Digit3EditText(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
    init();
  }

  private void init() {
    if (!isInEditMode()) {
      setText("0 تومان");
      addTextChangedListener(new TextWatcher() {
        private DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#");
        private String string;

        {
          formatter.setGroupingUsed(true);
          formatter.setGroupingSize(3);
        }

        @Override
        public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
          string = s.toString().replaceAll("[^0-9]", "");
        }

        @Override
        public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int before) {
          String newText = s.toString().replaceAll("[^0-9]", "");
          string += newText.length() > 0 ? newText.substring(0, 1) : "0";
          try {
            string = formatter.format(Long.parseLong(string)) + " تومان";
          } catch (NumberFormatException e) {
            string = formatter.format(Long.parseLong(string.substring(0, string.length() - 1))) + " تومان";
          }
          removeTextChangedListener(this);
          setText(string);
          addTextChangedListener(this);
        }

        @Override
        public void afterTextChanged(Editable s) {
        }
      });
    }
  }
}
پاسخ
تشکر شده توسط: YN97
#3
سلام دستتون درد نکنه عالی بود و بدرستی کار میکنه اما وقتی میخوام یک عدد رو پاک کنم، پاک نمیشه و موقع ذخیره فقط عدد اول رو دخیره میکنه.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#4
اون کد رو خیلی سریع نوشتم و تست نکرده بودم. این یکی تست شده. البته بجای getText باید از getPlainText استفاده کنید:
public class Digit3EditText extends AppCompatEditText {
  public Digit3EditText(Context context) {
    super(context);
    init();
  }

  public Digit3EditText(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    init();
  }

  public Digit3EditText(Context context, AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
    init();
  }

  private void init() {
    if (!isInEditMode()) {
      setText("0 تومان");
      setSelection(getText().toString().length());
      setOnKeyListener(new OnKeyListener() {
        @Override
        public boolean onKey(View view, int keyCode, KeyEvent keyEvent) {
          if (keyEvent.getAction() == KeyEvent.ACTION_UP) {
            if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_DEL) {
              backSpace();
            } else {
              DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#");
              formatter.setGroupingUsed(true);
              formatter.setGroupingSize(3);
              String s = getText().toString().replaceAll("[^0-9]", "");
              switch (keyCode) {
                case KeyEvent.KEYCODE_0:
                  s += "0";
                  break;
                case KeyEvent.KEYCODE_1:
                  s += "1";
                  break;
                case KeyEvent.KEYCODE_2:
                  s += "2";
                  break;
                case KeyEvent.KEYCODE_3:
                  s += "3";
                  break;
                case KeyEvent.KEYCODE_4:
                  s += "4";
                  break;
                case KeyEvent.KEYCODE_5:
                  s += "5";
                  break;
                case KeyEvent.KEYCODE_6:
                  s += "6";
                  break;
                case KeyEvent.KEYCODE_7:
                  s += "7";
                  break;
                case KeyEvent.KEYCODE_8:
                  s += "8";
                  break;
                case KeyEvent.KEYCODE_9:
                  s += "9";
                  break;
              }
              if (s.length() > 0) {
                try {
                  s = formatter.format(Long.parseLong(s)) + " تومان";
                } catch (NumberFormatException e) {
                  s = formatter.format(Long.parseLong(s.substring(0, s.length() - 1))) + " تومان";
                }
              } else {
                s = "0 تومان";
              }
              setText(s);
              setSelection(s.length());
            }
          }
          return true;
        }
      });
      addTextChangedListener(new TextWatcher() {
        @Override
        public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
          if (after == 0) {
            removeTextChangedListener(this);
            backSpace();
            addTextChangedListener(this);
          }
        }

        @Override
        public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {
        }

        @Override
        public void afterTextChanged(Editable editable) {
        }
      });
    }
  }

  public String getPlainText() {
    return getText().toString().replaceAll("[^0-9]", "");
  }

  public void backSpace() {
    DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#");
    formatter.setGroupingUsed(true);
    formatter.setGroupingSize(3);
    String s = getText().toString().replaceAll("[^0-9]", "");
    s = s.length() > 0 ? s.substring(0, s.length() - 1) : "0";
    if (s.length() > 0) {
      try {
        s = formatter.format(Long.parseLong(s)) + " تومان";
      } catch (NumberFormatException e) {
        s = formatter.format(Long.parseLong(s.substring(0, s.length() - 1))) + " تومان";
      }
    } else {
      s = "0 تومان";
    }
    setText(s);
    setSelection(s.length());
  }
}
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان