خطا‌‌ها‌ی زیر رخ داد:
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 721 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
Warning [2] preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'mwsshcode_check("$1","$2")', to be a valid callback - Line: 197 - File: inc/plugins/mwsshcode.php PHP 7.3.4 (Linux)
File Line Function
[PHP]   errorHandler->error
/inc/plugins/mwsshcode.php 197 preg_replace_callback
/inc/class_plugins.php 139 mwsshcode_run
/inc/class_parser.php 187 pluginSystem->run_hooks
/inc/functions_post.php 752 postParser->parse_message
/showthread.php 1063 build_postbit
رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمایش بخشی از تصویر
#1
[shcode=php]<?php
   header('Content-type: image/jpeg');
   if(!isset($_GET['file']) || !file_exists($_GET['file']) || strtolower(substr($_GET['file'], strrpos($_GET['file'], '.'))) != '.jpg') {
       $im = imagecreatetruecolor(100, 100);
       $white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
       $black = imagecolorallocate($im,   0,   0,   0);
       imagefill($im, 50, 50, $white);
       imagestring($im, 5, 30, 40, 'Error', $black);
       imagejpeg($im);
       imagedestroy($im);
       exit();
   }
   $src = imagecreatefromjpeg($_GET['file']);
   $sw = imagesx($src);
   $sh = imagesy($src);
   $x1 = (isset($_GET['x1']) && is_numeric($_GET['x1']) && $_GET['x1'] >= 0 && $_GET['x1'] < $sw) ? (int) $_GET['x1'] : 0;
   $y1 = (isset($_GET['y1']) && is_numeric($_GET['y1']) && $_GET['y1'] >= 0 && $_GET['y1'] < $sh) ? (int) $_GET['y1'] : 0;
   $x2 = (isset($_GET['x2']) && is_numeric($_GET['x2']) && $_GET['x2'] >= 0 && $_GET['x2'] < $sw) ? (int) $_GET['x2'] : $sw;
   $y2 = (isset($_GET['y2']) && is_numeric($_GET['y2']) && $_GET['y2'] >= 0 && $_GET['y2'] < $sh) ? (int) $_GET['y2'] : $sh;
   $tl = array('x' => min ($x1, $x2), 'y' => min($y1, $y2));
   $br = array('x' => max ($x1, $x2), 'y' => max($y1, $y2));
   $dw = abs($x1 - $x2);
   $dh = abs($y1 - $y2);
   $dst = imagecreatetruecolor($dw, $dh);
   imagecopyresized($dst, $src, 0, 0, $tl['x'], $tl['y'], $dw, $dh, $br['x'], $br['y']);
   imagejpeg($dst);
   imagedestroy($dst);
   imagedestroy($src);
?>[/shcode]
پاسخ
تشکر شده توسط: php
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان