رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مشکل در آپلود تصویر به سرور
#1
با سلام و خسته نباشید

من توسط این تاپیک و با کدهایی که آقای شهرکی گذاشته بودن سعی کردم از گوشی به سرور عکس آپلود کنم ولی مشکلی که وجود داره اینه که هیچ عکسی به سرور نمیره و وقتی var_dump میگیرم از متغییر $_FILES هیچ فایلی ارسال نشده

کلاس UploadImage

package WebServer;

import android.app.ProgressDialog;
import android.database.Cursor;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import android.provider.MediaStore;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.ProtocolException;
import java.net.URL;

import ir.amlakmadar.amlakmadar.App;

public class UploadImage {
    private String destination;
    private String source;
    private ProgressDialog dialog;
    private int BUFFER_SIZE=8 * 1024;

    public UploadImage setSource(String source) {
        this.source = source;
        return this;
    }

    public UploadImage setDestination(String destination) {
        this.destination = destination;
        return this;
    }

    public UploadImage setDialog(ProgressDialog dialog) {
        this.dialog = dialog;
        return this;
    }

    public String upload() {
        final String[] result = {""};
        final File sourceFile = new File(source);
        if (!sourceFile.isFile()) {
            dialog.dismiss();
        } else {
            Thread thread = new Thread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    try {
                        HttpURLConnection connection;
                        DataOutputStream dataOutputStream;
                        String lineEnd = "rn";
                        String twoHyphens = "--";
                        String boundary = "*****";
                        int bytesAvailable, bufferSize;
                        byte[] buffer;

                        FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(sourceFile);
                        URL url = new URL(App.Url+"action=upimg");
                        connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
                        connection.setDoInput(true);
                        connection.setDoOutput(true);
                        connection.setUseCaches(false);
                        connection.setChunkedStreamingMode(BUFFER_SIZE);
                        connection.setRequestMethod("POST");
                        connection.setRequestProperty("Connection", "Keep-alive");
                        connection.setRequestProperty("Cache-Control", "no-cache");
                        connection.setRequestProperty("Content-Type", "multipart/form-data;boundary=" + boundary);
                        connection.setRequestProperty("photo", destination);

                        dataOutputStream = new DataOutputStream(connection.getOutputStream());
                        dataOutputStream.writeBytes(twoHyphens + boundary + lineEnd);
                        dataOutputStream.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name="photo";filename="" + destination + """ + lineEnd);
                        dataOutputStream.writeBytes(lineEnd);

                        bytesAvailable = fileInputStream.available();
                        bufferSize = Math.min(bytesAvailable,BUFFER_SIZE);
                        buffer = new byte[bufferSize];
                        while (fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize) > 0) {
                            dataOutputStream.write(buffer, 0, bufferSize);
                            bytesAvailable = fileInputStream.available();
                            bufferSize = Math.min(bytesAvailable,BUFFER_SIZE);
                        }

                        dataOutputStream.writeBytes(lineEnd);
                        dataOutputStream.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens + lineEnd);

                        fileInputStream.close();
                        dataOutputStream.flush();
                        dataOutputStream.close();

                        connection.connect();
                        InputStream inputStream = connection.getInputStream();
                        result[0] = HelperString.convertInputStreamToString(inputStream);

                    } catch (FileNotFoundException e) {
                        e.printStackTrace();
                    } catch (ProtocolException e) {
                        e.printStackTrace();
                    } catch (MalformedURLException e) {
                        e.printStackTrace();
                    } catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            });

            thread.start();

            while (thread.isAlive()) ;
        }
        return result[0];
    }


}


کد های اکتیویتی
@Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
        if (requestCode == 1) {
            if (resultCode == RESULT_OK && data != null) {
                Uri picUri = data.getData();
                ImageView img = (ImageView) findViewById(R.id.btn_one_add_image_src);
                img.setImageURI(picUri);
                img.setVisibility(View.VISIBLE);
                String imagePath = HelperString.getRealPathFromUri(picUri);
                String imagePathIndex = MediaStore.Images.Media.DATA;
                Cursor cursor = getContentResolver().query(picUri, new String[]{imagePathIndex}, null, null, null);
                cursor.moveToFirst();
                String fileName = cursor.getString(cursor.getColumnIndex(imagePathIndex));
                new AsyncUploadPhoto(imagePath, "photo.jpg").execute();
                //imgLogo.setImageBitmap(BitmapFactory.decodeFile(fileName));
            }
        }
    }    class AsyncUploadPhoto extends AsyncTask<String, String, String> {
        private String source;
        private String destination;
        private ProgressDialog progressDialog;

        public AsyncUploadPhoto(String source, String destination) {
            this.source = source;
            this.destination = destination;
        }

        @Override
        protected void onPreExecute() {
            super.onPreExecute();
            progressDialog = new ProgressDialog(App.ACTIVITY);
            progressDialog.setTitle("آپلود عکس به سرور");
            progressDialog.setMessage("لطفاً صبر کنید...");
            progressDialog.show();
        }

        @Override
        protected String doInBackground(String... strings) {
            return new UploadImage()
                    .setSource(source)
                    .setDestination(destination)
                    .setDialog(progressDialog)
                    .upload();
        }

        @Override
        protected void onPostExecute(String s) {
            super.onPostExecute(s);
            App.Toast(s);
            try {
                JSONObject json = new JSONObject(s);
                if (json.getInt("status") == 1) {
                    Toast.makeText(App.context, "تصویر با موفقیت روی سرور آپلود شد.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                } else {
                    Toast.makeText(App.context, "در زمان آپلود تصویر به سرور خطایی رخ داد. مجدداً تلاش کنید.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            } catch (JSONException e) {
                e.printStackTrace();
            }
            progressDialog.dismiss();

        }
    }

پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
باید برنامه رو در حالت DEBUG اجرا کنین و خط به خط پیش برین. چک کنین شاید App.Url شامل /? نیست. شاید هر چیز دیگری باعث شده باشه که آدرس‌دهی صحیح انجام نشه.
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان