رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
لاگین نشدن روی موبایل
#1
پروژه من روی کد ایگنایتره که بصورت اجکس کار میکنه ، روی کامپیوتر درست کار میکنه ولی با دو تا موبایل تست کردم لاگین نمیشه

کدها رو اینجا میزارم لطفا راهنمائی کنید

کد جی کوئری: اطلاعات رو ارسال میکنه به متد loginFront از کنترلر Home

$(document).ready(function(){
    $('#sendData').click(function(e){
        var username = $('#username').val();
        var password = $('#password').val();
        var baseUrl = $('#password').data('url');
        var login_result = $('#login_result');
        if(username != "" && password != ""){
            $.ajax({
                'type': 'POST',
                'data': 'username='+username+'&password='+password,
                'url' : baseUrl+'home/loginFront/',
                dataType: 'json',
                'beforeSend':function(){login_result.html('<div id="searching">please waite</div>')},
                'success':function(data){
                    if(data[0]){
                            $('#login-form').hide(300);
                            window.location.replace(baseUrl);
                            $('#login-success').html('Welcome '+data[1]+': <a href='+baseUrl+'users/profile>Profile</a>');
                            $('#reg-btn').hide(300)
                            $('#log-btn').hide(300)
                            $( "#lastItem" ).after( "<a href='users/profile' id='pro-btn' class='social-top'>  <i class='fa fa-address-card'></i></a>");
                            $( "#lastItem" ).after( "<a href='users/logout' id='out-btn' class='social-top'>  <i class='fa fa-sign-out'></i></a>");
                    }else if(!data[0]){
                            login_result.html('Username And password is wrong,please try again');
                    }
                }
            })
        }else{
            login_result.html('please Enter a Username and Password');
        }
    })
})

متد loginFront :

public function loginFront(){
        $result = $this->users->login();
       if($result){
           $res[0]= true;
           $res[1]= $this->session->userdata('name');
           $myjs = json_encode($res);
           $data['is_login'] = 1;
           $this->session->set_userdata($data);
           echo  $myjs;
            
       }else{
           $res[0]= false;
           $myjs = json_encode($res);
           echo  $myjs;
       }  
   } 

این متد هم از یک library به اسم user استفاده میکنه برای لاگین و ست کردن سشن ها .
متد login  از library user

public function login(){
        $CI = &get_instance();
       $CI->load->model('Member_model');        
       $username =  $CI->input->post('username');
       $password =  substr(sha1($CI->input->post('password')).md5(base_url()),20,10);
       $result = $CI->Member_model->get_user($username,$password);
       if(count($result)> 0){                
           $data = array(); 
           foreach($result as $userData){
               $data['user_id']  =  $userData->id;
               $data['name']     =  $userData->first_name;
               $data['username'] =  $userData->username;
               $data['email']    =  $userData->email;
               $data['user_ip']  =  $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
           } 
           $date    = new DateTime(); 
           $endDate = strtotime($date->format('Y-m-d H:i:s')); 
           $CI->Member_model->setVip($data['user_id'],$endDate);
           $CI->session->set_userdata($data); 
           return true;
       }else{                  
          return false;
       }
   }
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
با jQuery Mobile امتحان کنید.
پاسخ
تشکر شده توسط: sm_pakdel
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان