رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ست کردن اداپتر ریسایکلر ویو (حل شد)
#1
سلام خدمت اساتید گرامی
من ی تب لایوت دارم داخلOnTabItemSelected
کلاس async رو که داخل فرگمنت ویوپیجر هست رو نیو کردم
 داخل متد on post هم اداپتر ریسایکلر رو ست کردم ولی وقتی روی اون تب کلیک میکنم کرش میکنه و ارورش مربوط به ست کردن اداپتر هست
ممنون میشم کسی راهنماییم کنه 
تشکر قبلی
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
متن خطا رو همراه با کدتون بگذارین. قاعدتاً با این توضیحات نمیشه فهمید مشکل از کجاست.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
این کلاسی ک تب لایوتم داخلش هست

import android.support.design.widget.TabLayout;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v4.app.FragmentManager;
import android.support.v4.app.FragmentPagerAdapter;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.widget.Toast;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class menufrag extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_menufrag);
    ViewPager viewPager;
    TabLayout tabLayout;
        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);
        viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.viewpager);
        tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tablayout);
        setupviewpager(viewPager);
        tabLayout.setupWithViewPager(viewPager);
        tabLayout.addOnTabSelectedListener(new TabLayout.OnTabSelectedListener() {
            @Override
            public void onTabSelected(TabLayout.Tab tab) {
                switch (tab.getPosition())
                {
                    case 0:
                        Toast.makeText(menufrag.this, "yes1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                        break;
                    case 1:
                        favfrag fav=new favfrag();
favfrag.new loadingdata2(menufrag.this).execute();

                        break;


                }
            }

            @Override
            public void onTabUnselected(TabLayout.Tab tab) {

            }

            @Override
            public void onTabReselected(TabLayout.Tab tab) {

            }
        });
    }

    private void favloader() {
        favfrag favfrag=new favfrag();
        favfrag.new loadingdata2(getApplicationContext()).execute();
        Toast.makeText(menufrag.this, "no", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    private void setupviewpager(ViewPager viewPager) {
        ViewPagerAdapter adapter = new ViewPagerAdapter(getSupportFragmentManager());
        adapter.addfrag(new listfrag(), " تمامی کالاها ");
        adapter.addfrag(new favfrag(), "علاقه مندیها");
        viewPager.setAdapter(adapter);
    }
    class ViewPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {
        private final List<Fragment> mfragment = new ArrayList<>();
        private final List<String> mtittle = new ArrayList<>();

        public ViewPagerAdapter(FragmentManager fm) {
            super(fm);
        }

        @Override
        public Fragment getItem(int position) {
            return mfragment.get(position);
        }

        @Override
        public int getCount() {
            return mfragment.size();
        }
        public void addfrag(Fragment fragment, String shet) {
            mfragment.add(fragment);
            mtittle.add(shet);

        }

        public CharSequence getPageTitle(int position) {
            return mtittle.get(position);
        }
    }

    {

    }
}

این هم فرگمنتم هست
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.net.Uri;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout;
import android.support.v4.widget.ViewDragHelper;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.Toast;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStreamWriter;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

public class favfrag extends Fragment {
   RecyclerView rv;
   static List<String> items2 = new ArrayList<>();
    static List<String> imgurl2 = new ArrayList<>();
    static  List<String> companyid2 = new ArrayList<>();
    static List<String> prices2 = new ArrayList<>();
    static List<String> ids3 = new ArrayList<>();
    SwipeRefreshLayout refreshLayout2;
    private LinearLayoutManager manager;
  static   Fav_recy_adap adapterrecy2;
  List<String> ids2 = new ArrayList<>();
    String[] a={"5","7","8","2","5"};
    JSONArray array;
View view;
 public static int l;
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
       // Bundle bundle = getActivity().getIntent().getExtras();

    }
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
       view= inflater.inflate(R.layout.fragment_favfrag, container, false);
      array=new JSONArray(Arrays.asList(a));
        rv= (RecyclerView) view.findViewById(R.id.rvfavmenu);
        manager = new LinearLayoutManager(getActivity().getApplicationContext());
// rv.setLayoutManager(manager);

        refreshLayout2 = (SwipeRefreshLayout)view.findViewById(R.id.ref2);
       refreshLayout2.setOnRefreshListener(new SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener() {
            @Override
            public void onRefresh() {
                Toast.makeText(getActivity(), "shet", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                items2.clear();
                new loadingdata2(getActivity()).execute();

            }
        });

        Internetchecker internet = new Internetchecker();
        final boolean ischeck = internet.isconnected(getActivity());
        if (ischeck) {
           //  new loadingdata2(getActivity().getBaseContext()).execute();
        } else {
            Toast.makeText(getActivity().getApplicationContext(), "اینترنتت روشن نیست مهندس ", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
        return view;

    }
public void load(){
    new loadingdata2(getActivity().getApplicationContext()).execute();
}
    class loadingdata2 extends AsyncTask {
        private Context context;
//        final private ProgressDialog pd = new ProgressDialog(getActivity());
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        String result;
        public loadingdata2(Context context) {
            this.context = context;
        }
        @Override
        protected Object doInBackground(Object[] objects) {
            String Link = "http://www.lovelyalone20ah.ir/bivasete/fav.php";
            try {
             String data = URLEncoder.encode("id", "UTF-8") + "=" + URLEncoder.encode(array.toString(), "UTF-8");
                // data+="&"+ URLEncoder.encode("password","UTF-8")+"=" +URLEncoder.encode("","UTF-8");
                URL mylink = new URL(Link);
                URLConnection conect = mylink.openConnection();
                conect.setDoOutput(true);
                OutputStreamWriter wr = new OutputStreamWriter(conect.getOutputStream());
                wr.write(data);
                wr.flush();
                BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(conect.getInputStream()));
                String line = null;
                while ((line = reader.readLine()) != null) {
                    sb.append(line);
                }
                result = sb.toString();
                JSONArray jsonArray = new JSONArray(result);
                for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
                    JSONObject textlinkobj = jsonArray.getJSONObject(i);
                    String text = textlinkobj.getString("name");
                    String img = textlinkobj.getString("imageurl");
                    String company = textlinkobj.getString("companyid");
                    String price = textlinkobj.getString("price");
                    String id = textlinkobj.getString("id");
                    items2.add(text);
                    imgurl2.add(img);
                    companyid2.add(company);
                    prices2.add(price);
                    ids3.add(id);
                }

            } catch(Exception e)
            {
                e.printStackTrace();
//            Toast.makeText(context, "مشکلی پیش اومده دوباره تلاش کن", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            }
            return null;
        }

        @Override
        protected void onPreExecute() {
          // pd.setMessage("وایسا");
          //  pd.show();
            super.onPreExecute();
        }
        @Override
        protected void onPostExecute(Object o) {
            Fav_recy_adap adapterrecy2 = new Fav_recy_adap(context, items2, imgurl2,companyid2,prices2,ids2);
          rv.setAdapter(adapterrecy2);
           // pd.cancel();
      //  refreshLayout2.setRefreshing(false);
            super.onPostExecute(o);

        }
    }

}
پاسخ
تشکر شده توسط:
#4
متن خطایی که میگیرین چیه؟ منظورم توی LogCat هست.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#5
بفرمایین


فایل‌های پیوست تصاویر بندانگشتی
   
پاسخ
تشکر شده توسط:
#6
میگم بد نیست یه Ctrl+Alt+L بزنین کدهاتون یکم مرتب بشه ها! واسه اعصاب خودتون و بقیه خیلی مفیده. الان این خطا داره میگه متد onPostExecute کلاس loadingdata2 رو دارین روی Null صدا میزنین. این یعنی شئ شما مقداردهی نشده.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#7
چرا دگ استاد کانتکست رو پاس میدم دگ بهش
پاسخ
تشکر شده توسط:
#8
برنامه رو در حالت Debug اجرا کنین و Breakpoint بگذارین و خط به خط اجرا کنین تا ببینین مقادیر متغیرها چیه و چه اتفاقی داره میفته.
پاسخ
تشکر شده توسط: lovelyalone20
#9
ممنون استاد حل شد خیلی ممنون
سر یکار خیلی ساده بود
پاسخ
تشکر شده توسط:
#10
درصورت تمایل راه‌حل رو برای سایر دوستان هم عرض کنید تا اگه کسی مشکل مشابه داشت، با سرچ‌کردن و رسیدن به این تاپیک، مشکلش رفع بشه.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#11
خیلی ساده بود فقط باید ارایه استرینگی که به جیسون تبدیل کرده بودم داخل کلاس. async تعریف میکردمش
ممنون بازم
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان