رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خطا در نمایش تعداد عکسهای برچسب دار (حل شد)
#1
سلام استاد
من این کد زیر رو برا نمایش تعداد عکسهای برچسب گذاری شده نوشتم ولی خطا میده:
$photoCount= Photos::model()->with(array(
 'tags'=>array(
 'condition'=>'tags.id=:tagId',
 'params'=>array(':tagId'=>$tag->id),
 )
))->count('t.confirmed=1');
خطایی که میده اینه:
نقل قول:
خطای CDbCommand در اجرای SQL statement: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Champ 't.confirmed' inconnu dans where clause. The SQL statement executed was: SELECT COUNT(DISTINCT `t`.`id`) FROM `photos` `t` LEFT OUTER JOIN `phototags` `tags_tags` ON (`t`.`id`=`tags_tags`.`photo_id`) LEFT OUTER JOIN `tags` `tags` ON (`tags`.`id`=`tags_tags`.`tag_id`) WHERE (t.confirmed=1) AND (tags.id=:tagId). Bound with :tagId='6' (C:wampYiiframeworkdbCDbCommand.php:543)
rules و relations جدول photos :
public function rules()
 {
 return array(
 array('category_id, title, description', 'required'),
 array('id, category_id, likes, dislikes, visits, confirm', 'numerical', 'integerOnly'=>true),
 array('title', 'length', 'max'=>255),
 array('likes, dislikes, visits, confirm', 'safe')
 array('id, category_id, title, description, likes, dislikes, visits, confirm', 'safe', 'on'=>'search'),
 );
 }

 public function relations()
 {
 return array(
 'category' => array(self::BELONGS_TO, 'Categories', 'category_id'),
 'phototags' => array(self::HAS_MANY, 'Phototags', 'photo_id'),
 'tags' => array(self::MANY_MANY, 'Tags', 'phototags(photo_id, tag_id)'),
 );
 }
متشکرم.
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
اسم فیلدتون confirmed هست یا confirm ؟
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
مشکل حل شد. خطا در کد زیر بود:
))->count('t.confirmed=1');
که باید بصورت زیر نوشته میشد:
))->count('t.confirm=1');
چون جدول tags دارای فیلد confirm است.
تشکر میکنم.
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان