رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بهم خوردن استایل صفحه در مروگرفایرفاکس
#1
سلام دوستان ی صفحه دارم ک تو مروگر فایر فاکس تمام استایلاش بهم میخوره و فیلدا بهم میچسبن طوری ک تمام مارجین های ک دادم از بین میره مشکل چی میتونه باش؟
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
احیاناً انتظار که ندارین بدون دیدن کدها یا لینک سایت بتونیم قضاوت کنیم؟
پاسخ
تشکر شده توسط:
#3
<?php
include "../../funcs/connect.php";
include "../../funcs/jdf.php";
if($_SESSION["admin-login"]!=1)
{
  header("location:../../index.php");
  exit;
}
$date = jdate('Y/n/j', '', '', '', 'en');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link href="../../css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
  <link href="../../css/bootstrap-3.2.rtl.css" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="../../css/js-persian-cal.css">
  <link href="../../css/iframe.css" rel="stylesheet">
  <script src="../../js/js-persian-cal.min.js"></script>
  <link href="../../css/main1.css" rel="stylesheet">
  <script src="../../js/jquery-1.11.1.min.js"></script>
  <script src="../../js/bootstrap.js"></script>
  <title></title>
  <style type="text/css">
    body {
      font-family: "yekan";
      background-color: #373B44;
      color: #FFFFFF;
      overflow-x: hidden;
      font-size: 16px;
    }
    input[type=text]
    {
      color: #000000;
    }
.mrr{
  margin-right: -40px;
}
.mrl{
  margin-left: 40px;
}
    input[type=text], textarea {
      -webkit-transition: all 0.30s ease-in-out;
      -moz-transition: all 0.30s ease-in-out;
      -ms-transition: all 0.30s ease-in-out;
      -o-transition: all 0.30s ease-in-out;
      outline: none;
      padding: 3px 0px 3px 3px;
      margin: 5px 1px 3px 0px;
      border: 1px solid #DDDDDD;
    }

    input[type=text]:focus, textarea:focus {
      box-shadow: 0 0 5px rgb(238, 76, 31);
      padding: 3px 0px 3px 3px;
      margin: 5px 1px 3px 0px;
      border: 4px solid rgb(238, 128, 139);
    }
    input,textarea,select{
      background-color:#89cc64;
    }
    ::-webkit-input-placeholder { /* Chrome/Opera/Safari */
      color: #8912ff;
    }
    ::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */
      color: #8912ff;
    }
    :-ms-input-placeholder { /* IE 10+ */
      color: #8912ff;
    }
    :-moz-placeholder { /* Firefox 18- */
      color: #8912ff;
    }

.mrrf {
  margin-right: -20px;
}
    .mrra{
      margin-right: -57px;
    }
    .space{
      margin-top: 70px;
    }


    select {
      -webkit-transition: all 0.30s ease-in-out;
      -moz-transition: all 0.30s ease-in-out;
      -ms-transition: all 0.30s ease-in-out;
      -o-transition: all 0.30s ease-in-out;
      outline: none;
      padding: 0px 0px 0px 0px;
      margin: 0px 0px 0px 0px;
      border: 1px solid #DDDDDD;
    }

    select:focus{
      box-shadow: 0 0 5px rgb(238, 76, 31);
      padding: 0px 0px 0px 0px;
      margin: 0px 0px 0px 0px;
      border: 4px solid rgb(238, 128, 139);
    }
  </style>
  <script>

    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
      var elements = document.getElementsByTagName("INPUT");
      for (var i = 0; i < elements.length; i++) {
        elements[i].oninvalid = function(e) {
          e.target.setCustomValidity("");
          if (!e.target.validity.valid) {
            e.target.setCustomValidity("کادر خالیست");
          }
        };
        elements[i].oninput = function(e) {
          e.target.setCustomValidity("");
        };
      }
    })
  </script>

</head>


<body>

<div class="container-fluid">
  <form action="check-insert-modem.php" method="post">

  <div class="row">

    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center">ورودی مودم</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrr">شماره اموال</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrr">تحویل گیرنده</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrr">تاریخ خروچ</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrr">ارائه دهنده اینترنت</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrr">شهر</div>
  </div>

  <div class="row">
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2">
      <input type="text"  name="modem"  placeholder="مودم را وارد نمایید" size="25" autofocus required>
    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 mrr">
      <input type="text"  name="namval"  placeholder="شماره اموال را وارد نمایید" size="25" required>
    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 mrr">
      <select name="tahvil" style="color: #000000;height: 36px;width: 195px">
        <option value=""></option>
        <option value="مسئول فنی">مسئول فنی</option>
      </select>
    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 mrr">
      <input type="text" id="pcal1" class="pdate valid" name="tarikhk" placeholder=" تاریخ خروج را وارد نماید" size="25" required  value="<?php echo $date ?>" style="background-color:#89cc64;">
      <input type="hidden" name="extra" id="extra"  />
    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2">
      <input type="text"  name="isp"  placeholder="ارائه دهنده را وارد نمایید" size="20" required  value="<?php echo "آسیاتک";?>">
    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 mrr">
      <select name="shahr" style="color: #000000;height: 36px;width: 195px;margin-right: -35px;" >
        <option value=""></option>
        <option value="X" >x</option>
        <option value="y">y</option>
      </select>
    </div>
  </div>

<div class="row">
  <div class="space"></div>
</div>
  <div class="row">
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center">پروژه</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrr">صاحب حساب</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrr">ترمینال</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrr">فروشگاه</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrrf ">وضعیت</div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 text-center mrra">انبار</div>
  </div>


  <div class="row">
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2">
      <select name="poroje" style="color: #000000;height: 36px;width: 195px" >
        <option value=""></option>
        <option value="X" >x</option>
        <option value="y">y</option>
      </select>
    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 mrr">
      <input type="text"  name="hesab"  placeholder="صاحب حساب را وارد نمایید" size="25">
    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 mrr">
      <input type="text"  name="terminal"  placeholder="ترمینال را وارد نمایید" size="25">

    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 mrr">
      <input type="text"  name="foroshgah"  placeholder="فروشگاه را وارد نمایید" size="25">

    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 mrrf ">
      <select name="flag" style="color: #000000;height: 36px;width: 179px" >
        <option value=""></option>
        <option value="نصب شده" >نصب شده</option>
        <option value="تعویض شده">تعویض شده</option>
        <option value="جمع آوری">جمع آوری</option>
      </select>
    </div>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 mrra">
      <input type="text"  name="anbar"  placeholder="انبار را وارد نمایید" size="25">
    </div>
  </div>

<div class="row">
  <center>
    <div class="col-xs-2 col-sm-2 col-md-2 col-lg-2 col-xs-offset-5 col-sm-offset-5 col-md-offset-5 col-lg-offset-5">
      <br/>
      <input type="submit" class="btn btn-success" name="btn" value="ثبت مودم" />
    </div>
  </center>
  </div>
  </form>
</div>


<script>
  var objCal1 = new AMIB.persianCalendar( 'pcal1',
      { extraInputID: "extra", extraInputFormat: "YYYY-MM-DD" }
  );
</script>
</body>
</html>
پاسخ
تشکر شده توسط:
#4
یه موضوعی هست به اسم CORS که باعث میشه استایل‌ها از پوشه‌های بالاتر از ریشه همون دامنه و یا از سایر ساب‌دامین‌ها و یا حتی سایر سایت‌ها بارگذاری نشن. مرورگر فایرفاکس بطور پیشفرض این رو فعال کرده. درمورد غیرفعال‌کردن CORS ازطریق htaccess. یا دستورات هدر در PHP تحقیق کنید.
پاسخ
تشکر شده توسط: keshvari
#5
من از بوت استرپ استفاده کردم مگ خود بوت استرپ نمیاید مشکل cros browsers  رو حل کنه؟
پاسخ
تشکر شده توسط:
#6
خیر بوت استرپ هیچ ربطی به CORS نداره. بوت استرپ مشکل Cross Browser رو حل میکنه. CORS یه استاندارد امنیتی در دسترسی به منابع خارجیه که باید ازطریق هدرهایی که ازطریق سرور ارسال میشه مدیریت بشه.
پاسخ
تشکر شده توسط: keshvari
#7
ییخشید من زیاد سوال میپرسم سیستم من روی لوکال ساب دامین یا دامین چیزی وجود نداره فقط مشکلش اینه ک تو مروگر فایر فاکس تمام مارجین های ک دادم بهم میخوره و تموم اون تکست باکس هام میچسبن بهم
پاسخ
تشکر شده توسط:
#8
توی FireBug چک کنید خطایی توی پنجره Console نداشته باشین
پاسخ
تشکر شده توسط: keshvari
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان