رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
اپلود دو فایل همزمان در کدایگنایتر
#1
من یه فرم دارم که دو تا فیلد برای اپلود یک فایل اگسل و یک فایل word  هست
ولی هر دوتا با هم کار نمیکنن  و از دومی ایراد میگیره این عکس فرمم

   
$this->form_validation->set_rules($config);
      if(isset($_POST['submit'])){
        if($this->form_validation->run() == FALSE){
        }else{
          $value['apn_customer_id']   = $this->input->post('apn_customer_id',TRUE);
          $value['server_ip']      = $this->input->post('server_ip',TRUE);
          $value['plan']         = $this->input->post('plan',TRUE);
          $value['type_of_service']   = $this->input->post('type_of_service',TRUE);
          $value['vrf']         = $this->input->post('vrf',TRUE);
          $value['public_private']    = $this->input->post('public_private',TRUE);
          $value['msisdn_no']      = $this->input->post('msisdn_no',TRUE);
          $value['apn_customer_need_no'] = $this->input->post('apn_customer_need_no',TRUE);
          $value['is_single_ip']     = 0;
          $value['cdate']        = date("Y/m/d");
          $value['userid']        = $this->input->post('userid',TRUE);
          $ip_range_source        = $this->input->post('ip_range_source',TRUE);
          $method            = $this->input->post('method',TRUE);
          if(isset($_FILES['word']) && !empty($_FILES['word']['name'])){
            
            $word_file = upload_word('word');            
            $value['word'] = $word_file['upload_data']['file_name']; 
          }else{
            $value['word'] = NULL;
          }
          
          $method = str_replace(';','',$method);
          $method_explode = explode('&', $method);
          $count_method = count($method_explode);
          if(isset($_FILES['msisdns']) && !empty($_FILES['msisdns']['name'])){
            $excel_file = do_upload('resource/apn/excel/','msisdns','xlsx|cvs|xl');
            $value['excel'] = $excel_file['upload_data']['file_name'];            

اینم کدی که فایل ها رو میگیرماینجا هم کد هلپر اپلود و میزارم
function do_upload($uploadDirectory,$fieldName,$allowed_types) {
  $CI =& get_instance();
  $config['upload_path']     = $uploadDirectory;
  $config['allowed_types']    = "$allowed_types";
  $config['max_size']       = 2000;
  $CI->load->library('upload', $config);
  if ( ! $CI->upload->do_upload($fieldName))
  {
    $error = array('error' => $CI->upload->display_errors()); 
    return $error;       
  }
  else
  {
    $result = array('upload_data' => $CI->upload->data());        
    return $result;
  }
}

هیچ نکته خاصی هم روی این کد ها نیست ساده ساده اجرا میشن


اگر کسی وقت داشت یه چک بکنه شاید راهی به ذهنش رسید مشکل من حل شد
مرسی
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان