رتبه موضوع:
 • 0 رای - 0 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
اضافه کردن resum برای دانلود
#1
برای اینکه فایلی که میزاریم برای دانلود قابلیت resum داشته باشه چه کاری باید انجام بشه؟
پاسخ
تشکر شده توسط:
#2
درمورد تنظیم هدرهای HTTP-Range تحقیق کنید.
پاسخ
تشکر شده توسط: sm_pakdel
#3
البته بهتره دانلود را از طریق mod_xsendfile بدیم دست Apache و مدیریت ارسال را خود سرور انجام بده.
اگه کسی گفت با ۱۰۰ هزار تومان برات سایت درست میکنه بزن تو گوشش ،‌ شاید تو ندونی برای چی اما اون خوب میدونه !
پاسخ
تشکر شده توسط:
#4
(08-03-1396، 01:49 ب.ظ)ADMIN نوشته: درمورد تنظیم هدرهای HTTP-Range تحقیق کنید.

رفتم دنبال یه چیزای هم نوشتم ولی نمیدونم چرا دانلود رو میزنم یه فایل 17 کیلو بایتی بهم میده

کنترلر :

$data['fileData'] = $this->track_model->getUrlDownload($data['key']);
    if($data['fileData'] !== false){
      $timeexpire = $data['fileData']['time'];
      $now = time();
      $file = '';
      if($timeexpire < $now){
        redirect('download/time/2');
      }else{
        $url       = str_replace(" ","%20",$data['fileData']['url']);
        $mime       = substr(strrchr($url,'.'),1);//get mime type of file
        $data['mimType'] = ($mime == 'mp3') ? 'audio/mpeg' : '';//set mime type to mp3
        $fileSize = $this->curl_get_file_size($url);//get file size with curl
        $data['size']   = $fileSize;
        $data['fileSize'] = $this->formatSizeUnits($fileSize);//convert byte to MB for file size
        $foundCode = $this->existfile($url);//check exists file or not and return 400 or 200         
        if($foundCode == 200){
          $handel    = @fopen($url,'r');
        }else{
           redirect(base_url().'track/faild'); 
        }        
        $fileName     = explode('/',$url);
        $data['begin']  = 0;
        $data['end']   = $fileSize - 1;
        $data['file']   = $file ;
        $data['fileName'] = end($fileName);
        $cur = $data['begin'];
        //bigin isset
        if($handel != NULL){
          while(!feof($handel) && $cur <= $data['end'] && (connection_status() == 0)){
            $file .= fread($handel,min(1024 * 16, ($data['end'] - $cur) + 1));
            $cur += 1024 * 16;
          }                     
        }else{
          redirect(base_url().'track/faild');
        }
      }      
    }
کد view:


if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])){
  if (preg_match('/bytes=h*(d+)-(d*)[D.*]?/i', $_SERVER['HTTP_RANGE'], $matches))
  {
    $begin = intval($matches[1]);
    if (!empty($matches[2]))
    {
     $end = intval($matches[2]);
    }
  }
}
if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])) {
    header('HTTP/1.1 206 Partial Content');
}
else
{
  header('HTTP/1.1 200 OK');
}  
header("Content-Type: application/force-download");
header('Cache-Control: public, must-revalidate, max-age=0');
 
header('Accept-Ranges: bytes');
header('Content-Length:' . (($end - $begin) + 1));
if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
{
  header("Content-Range: bytes $begin-$end/$size");
}
header("Content-Disposition: attachment; filename=$fileName");
header("Content-Transfer-Encoding: binary"); 


پاسخ
تشکر شده توسط:
#5
گاهی حجم فایل رو درست نشون میده ولی موقع دانلود بعد 2-3 ثانیه ارور میده
گاهی هم حجم فایل رو 17 کیلوبایت نشون میده و دانلود میکنه همون 17 کیول بایتو
دانلودو میزنم  17 کیلو باید دانلود میکنه بعد میگه سرور کانکشن رو قطع کرده

   
پاسخ
تشکر شده توسط:
#6
فکر میکردم باید با fseek هربار که میخونم فایلو ادامشو بگیرم نیاد از اول
ولی اینم استفاده میکنم این ارورو میده stream does not support seeking
پاسخ
تشکر شده توسط:
#7
دوستان کسی راهی به ذهنش نمیرسه من کل کد هارو از کنترلر اوردم تو view فرقی نکرد

$CI =& get_instance();
$CI->load->helper('func');
if($fileData !== false){
  $timeexpire = $fileData['time'];
  $now = time();
  $file = '';
  if($timeexpire < $now){
    redirect('download/time/2');
  }else{
    $url       = str_replace(" ","%20",$fileData['url']);
    $mime       = substr(strrchr($url,'.'),1);//get mime type of file
    $mimType= ($mime == 'mp3') ? 'audio/mpeg' : '';//set mime type to mp3
    $fileSize = curl_get_file_size($url);//get file size with curl
    $size= $fileSize;
    $fileSize= formatSizeUnits($fileSize);//convert byte to MB for file size
    $foundCode = existfile($url);//check exists file or not and return 400 or 200     
    if($foundCode == 200){
      $handel    = @fopen($url,'rb');
    }else{
       redirect(base_url().'track/faild'); 
    }        
    $fName     = explode('/',$url);
    $begin  = 0;
    $end   = $fileSize - 1;
    $fileName = end($fName);        
    if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])){
      if (preg_match('/bytes=h*(d+)-(d*)[D.*]?/i', $_SERVER['HTTP_RANGE'], $matches))
      {
        $begin = intval($matches[1]);
        if (!empty($matches[2]))
        {
         $end = intval($matches[2]);
        }
      }
    }
    if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
    {
     header('HTTP/1.1 206 Partial Content');
    }
    else
    {
     header('HTTP/1.1 200 OK');
    }
    
    header("Content-Type: application/force-download");
    header('Cache-Control: public, must-revalidate, max-age=0');
    header('Pragma: no-cache'); 
    header('Accept-Ranges: bytes');
    header('Content-Length:' . (($end - $begin) + 1));
    if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
    {

     header("Content-Range: bytes $begin-$end/$size");
    }
    header("Content-Disposition: inline; filename=$fileName");
    header("Content-Transfer-Encoding: binary");
    $cur = $begin;
    fseek($handel, $begin, 0);
    if($handel != NULL){
      while(!feof($handel) && $cur <= $end && (connection_status() == 0))
      {
       print fread($handel, min(1024 * 16, ($end - $cur) + 1));
       $cur += 1024 * 16;
      }
    }else{
      redirect(base_url().'track/faild');
    }
  }      
}پاسخ
تشکر شده توسط:
#8
کد هارو اصلاح کردم تا رسیدم به اینجا که فایل تا 60-70 درصد دانلود میشه اما قطع میشه
resum هم نداره

$CI =& get_instance();
$CI->load->helper('func');
if($fileData !== false){
  $timeexpire = $fileData['time'];
  $now = time();
  $file = '';
  if($timeexpire < $now){
    redirect('download/time/2');
  }else{
    $url       = str_replace(" ","%20",$fileData['url']);
    $fileinfo = pathinfo($url);
    $mimType= ($fileinfo['extension'] == 'mp3') ? 'audio/mpeg' : 'txt';//set mime type to mp3
    $fileSize = curl_get_file_size($url);//get file size with curl
    $size= $fileSize;
    //$fileSize= formatSizeUnits($fileSize);//convert byte to MB for file size
    $foundCode = existfile($url);//check exists file or not and return 400 or 200     
    if($foundCode == 200){
      $handel    = @fopen($url,'r');
    }else{
       redirect(base_url().'track/faild'); 
    }        
    $begin  = 1;
    $end   = $fileSize ;
    $fileName = basename($url);        
    if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])){
      if (preg_match('/bytes=h*(d+)-(d*)[D.*]?/i', $_SERVER['HTTP_RANGE'], $matches))
      {
        $begin = intval($matches[1]);
        if (!empty($matches[2]))
        {
         $end = intval($matches[2]);
        }
      }
    }
    if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
    {
     header('HTTP/1.1 206 Partial Content');
    }
    else
    {
     header('HTTP/1.1 200 OK');
    }
    
    header("Content-Type: application/force-download");
    header('Cache-Control: public, must-revalidate, max-age=0');
    header('Pragma: no-cache'); 
    header('Accept-Ranges: bytes');
    header('Content-Length:' . (($end - $begin) + 1));
    if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
    {

     header("Content-Range: bytes $begin-$end/$size");
    }
    header("Content-Disposition: attachment; filename=$fileName");
    header("Content-Transfer-Encoding: binary");
    $cur = 1;
    if($handel != NULL){
      while(!feof($handel) && $cur <= $end && (connection_status() == 0))
      {       
       fseek($handel,$cur,0);
       print fread($handel, $cur);
       $cur += 1024 * 16;
      }
      fclose($handel);
    }else{
      redirect(base_url()."track/faild");
    }
  }      
}


پاسخ
تشکر شده توسط:
#9
فایل دانلود میشه ولی اجرا نمیشه
هر وقت حل شد اصلاحش رو میزارم شاید بدرد دوستان بخوره


$CI =& get_instance();
$CI->load->helper('func');
if($fileData !== false){
  $timeexpire = $fileData['time'];
  $now = time();
  $file = '';
  if($timeexpire < $now){
    redirect('download/time/2');
  }else{
    $url       = str_replace(" ","%20",$fileData['url']);
    $fileinfo = pathinfo($url);
    $mimType= ($fileinfo['extension'] == 'mp3') ? 'audio/mpeg' : 'txt';//set mime type to mp3
    $fileSize = curl_get_file_size($url);//get file size with curl
    $size= $fileSize;
    //$fileSize= formatSizeUnits($fileSize);//convert byte to MB for file size
    $foundCode = existfile($url);//check exists file or not and return 400 or 200     
    if($foundCode == 200){
      $handel    = @fopen($url,'r');
    }else{
       redirect(base_url().'track/faild'); 
    }        
    $begin  = 1;
    $end   = $fileSize ;
    $fileName = basename($url);        
    if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE'])){
      if (preg_match('/bytes=h*(d+)-(d*)[D.*]?/i', $_SERVER['HTTP_RANGE'], $matches))
      {
        $begin = intval($matches[1]);
        if (!empty($matches[2]))
        {
         $end = intval($matches[2]);
        }
      }
    }
    if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
    {
     header('HTTP/1.1 206 Partial Content');
    }
    else
    {
     header('HTTP/1.1 200 OK');
    }
     
    header("Content-Type: $mimType");
    header('Cache-Control: public, must-revalidate, max-age=2000'); 
    header('Accept-Ranges: bytes');
    header('Content-Length:' . (($end - $begin) + 1));
    if (isset($_SERVER['HTTP_RANGE']))
    {
     header("Content-Range: bytes $begin-$end/$size");
    }
    header("Content-Disposition: attachment; filename=$fileName");
    header("Content-Transfer-Encoding: binary");
    $cur = 1;
    if($handel != NULL){      
      fseek($handel,2000,$cur);
      while(!feof($handel) && $cur <= $end)
      {               
        print fread($handel, $cur);
        $cur += 2000;
      }
    }else{
      redirect(base_url()."track/faild");
    }
  }      
}


پاسخ
تشکر شده توسط:
#10
توی اینترنت نمونه های زیادی هست :
https://gist.github.com/kosinix/4cf0d432638817888149
https://gist.github.com/fzerorubigd/3899077

اما در نهایت وقتی میخوای دانلود حرفه ای داشته باشی باید دانلود را بدی سرویس دهنده یعنی خود Apache یا Nginx برات انجا بده با همون x-sendfile که توی پست های بالا اشاره کردم اما سرویس VPS و در کل اختصاصی میخواد چون Shared Hosting ها عموما پشتیبانی نمیکنن.
اگه کسی گفت با ۱۰۰ هزار تومان برات سایت درست میکنه بزن تو گوشش ،‌ شاید تو ندونی برای چی اما اون خوب میدونه !
پاسخ
تشکر شده توسط: sm_pakdel
#11
بله اینا رو دیدم رو نت تقریبا همرو دیدم
درست میشه مشکلی نیست
پاسخ
تشکر شده توسط:
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان